top of page

ALLMÄNNA VILLKOR (inkl. GDPR)

 

Gällande från 18 Augusti 2023

 

ALLMÄNT

Estimy International AB (”Estimy”) är ett företag med visionen att skapa världens bästa värderingstjänst för innehavare av konstföremål. I vår ambition av att hjälpa dig som användare ("Säljare") kan vi utföra vi en rad olika tjänster och/eller vidareförmedlar föremål till auktionsverk.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt Estimys datapolicy nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

VÄRDERING

När Estimy värderar ett föremål är ambitionen att visa dig som användare av vår tjänst ett uppskattat marknadsvärde. Med marknadsvärde menar vi vad vi bedömer att just ditt föremål skulle kunna säljas för på en öppen marknadsplats och vad en säljare får betala (inkl. avgifter).  Marknadsplatsen kan till exempel vara ett auktionshus, en handlare eller någon typ av säljsite.

Syftet med värderingen är att ge dig som användare av vår tjänst en bättre förståelse för vilka ungefärliga värden olika föremål i ett hem har. Det faktiska värdet, dvs vad någon är beredd att betala för just ditt föremål, kan i praktiken förstås vara både högre och lägre. Estimy kan inte på något sätt garantera eller ansvara för den värdering som görs. Detta gäller oavsett om det är Estimy som gör en värdering eller om det är en samarbetspartner.
 

FÖRMEDLING

När Estimy förmedlar ett föremål till ett auktionshus ingår du som användare ett avtal med den aktör du valt. Olika auktionshus har egna villkor som det är viktigt att du läser igenom noga innan du ingår ett avtal.

Auktionshus tar normalt en provision av det klubbade beloppet på cirka 15% samt en fast klubbavgift om cirka 100 kr per föremål. Utöver detta kan vissa auktionshus ta ut ytterligare avgifter, t.ex. fotoavgift, men det varierar. Normalt sett sker utbetalning några veckor efter avslutad auktion.


DATAPOLICY

Estimy värnar om din personliga integritet. Denna datapolicy förklarar hur Estimy International AB (Estimy) samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Genom att använda Estimys tjänster, accepterar du vår datapolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Estimy använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår datapolicy innan du använder våra tjänster.

 

För att kunna erbjuda våra tjänster måste vi behandla information om dig. Vilken information vi samlar in beror på hur du använder våra tjänster. Du kan ta reda på hur du får åtkomst till och tar bort information genom att kontakta oss på info@estimy.se.

Information du ger till oss:

Information vi samlar in om dig:

Vi samlar in information och kommunikation som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, laddar upp bilder på ett föremål för värdering eller kommunicerar med vår kundtjänst. Detta begränsas till den information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden när du använder Estimy, vilket bland annat inkluderar:

 • Person- och kontaktinformation: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, etc.

 • Bilder och information om på föremål som du laddar upp genom våra tjänster. Som huvudregel sparar vi dina bilder och information om dem under tiden du använder våra tjänster och i upp till 36 månader därefter.

 • Information om hur du interagerar med Estimy: hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 • Information om enheter: IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning, etc.

 

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Estimy behandlar personuppgifter för följande syften:

Anpassa och förbättra våra tjänster

Vi använder vår information vi har om dig för att anpassa funktioner och innehåll samt för ge förslag till dig i och utanför våra tjänster.

 • Produktutveckling: Vi använder även vår information som vi har om dig för att utveckla, testa och förbättra våra tjänster, bland annat genom att utföra undersökningar samt genom att testa och felsöka nya tjänster och funktioner.

 • Övriga annonser och annat sponsrat innehåll: Vi kan använda den information vi har om dig för att välja ut och anpassa annonser, erbjudanden och annat sponsrat innehåll som vi visar dig.

 

Främja säkerhet

Vi använder den information vi har om dig för att verifiera konton och aktiviteter, upptäcka och förhindra spam och andra oönskade företeelser på Estimy. Till exempel använder vi data som vi har om dig för att utreda misstänkta aktiviteter eller överträdelser av våra villkor eller policyer.

Kommunicera med dig om tjänsten

Vi använder den information vi har om dig för att kommunicera med dig om relevant information om våra tjänster och ditt användande av dessa samt meddela dig om våra policyer och villkor. Vidare använder vi din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss samt för att utföra kundnöjdhetsundersökningar.


Vi kommer använda informationen för att notifiera dig när något inträffar i systemet som vi bedömer kan vara av intresse för dig. Vi kan även använda informationen till att skicka erbjudanden eller annan marknadsföring av våra tjänster till dig.

 

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen.

 

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

 

Hur och till vilka delas den här informationen?

Din information delas med andra på följande sätt:


Dela med externa partners

Vi arbetar med externa partners som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi säljer inte, och kommer aldrig att sälja, några av dina uppgifter till någon. Vi har även strikta regler för hur våra partner får använda och lämna ut/sprida de uppgifter vi tillhandahåller. De typer av externa partner som vi kan dela information om dig med är följande:

 • Partners som erbjuder tjänster genom Estimy (med ditt samtycke). När du önskar gå vidare med en försäljning genom till exempel ett auktionshus genom våra tjänster kan auktionshuset få den information som krävs för att slutföra kommunikationen med dig, exempelvis kontaktuppgifter till dig.

 • Leverantörer och tillhandahållare av tjänster. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här datapolicyn, till exempel genom att dela information till logistiktjänster, tekniska infrastrukturtjänster, kundservice eller erbjuda betalningar.

 • Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 • Leverantörer och tillhandahållare av analystjänster (med ditt samtycke). Vi tillhandahåller information och innehåll till leverantörer som möjliggör för oss att analysera hur våra tjänster används eller genomföra enkätundersökningar.

 

Ta reda på mer om hur du kan kontrollera den information om dig som du eller andra delar med externa partner genom höra av dig till info@estimy.se

 

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera och radera dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina uppgifter. Det inkluderar:

 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföring, som du kan utöva genom att antingen använda länken ”Unsubscribe” i sådan marknadsföringskommunikation.

 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att analysera hur våra tjänster används som du kan utöva genom att kontakta info@estimy.se.

 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter där vi utför en uppgift i allmänhetens intresse, eller där vi driver våra legitima intressen eller en tredje parts intressen som du kan utöva genom att kontakta info@estimy.se.

 

Datalagring samt inaktivering och borttagning av konto

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter under tiden du använder våra tjänster och i upp till 36 månader därefter.

När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring eller i enlighet med lagen om handel av begagnade varor, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

När du tar bort ditt konto kommer du inte att kunna återställa den informationen senare. Om du vill ta bort ditt konto kan du när som helst kontakta info@estimy.se

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Då Estimy är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Estimy att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse.

 

Hur meddelar vi dig om ändringar i denna policy?

Vi kommer att meddela dig innan vi genomför större ändringar av denna policy och om så sker även ge dig möjlighet att granska den reviderade policyn innan du väljer att fortsätta använda våra tjänster.

Så här kontaktar du Estimy om du har frågor

Om du har frågor om denna policy kan du kontakta oss enligt beskrivningen nedan.


Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för din information är Estimy International AB som är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556996-1260, som du kan kontakta genom att maila info@estimy.se eller per brev på följande adress:

Estimy International AB

Sveavägen 116

113 50 Stockholm

Sverige

 

Kontakta dataskyddsombudet för Estimy International AB

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

 

Senast ändrad: 18 Augusti 2023

bottom of page