ALLMÄNNA VILLKOR (inkl. GDPR)

Gällande från 28 augusti 2020

 

 

§ 1 ALLMÄNT

Estimy International AB (”Estimy”) är ett företag med visionen att skapa världens bästa tjänst för säljare av konst- och auktionsföremål. I vår ambition av att hjälpa dig som användare (”Säljare”) utför vi en rad olika tjänster och/eller vidareförmedlar föremål till olika auktionsverk och/eller handlare. I vissa fall köper vi själva in föremålet direkt för att ge dig som användare en så smidig upplevelse som möjligt. 

 

§ 2 VÄRDERING

Estimy kan inte på något sätt garantera eller ansvara för den värdering som görs. Detta gäller oavsett om det är Estimy som gör en värdering eller om det är en samarbetspartner.

När Estimy värderar ett föremål är ambitionen att visa dig som användare av vår tjänst ett uppskattat marknadsvärde. Med marknadsvärde menar vi vad vi bedömer att just ditt föremål skulle kunna säljas för på en öppen marknadsplats och vad en säljare får betala (inkl. avgifter).  Marknadsplatsen kan till exempel vara ett auktionshus, en handlare eller någon typ av säljsite. 

Syftet med värderingen är att ge dig som användare av vår tjänst en bättre förståelse för vilka ungefärliga värden olika föremål i ett hem har. Det faktiska värdet, dvs vad någon är beredd att betala för just ditt föremål, kan både betydligt högre och lägre.

Estimy är neutrala gentemot auktionshusen och har som ambition att värderingen ska ha en så hög kvalitet som det bara är möjligt. Skulle du vara missnöjd med värderingen kan du alltid be oss om att omvärdera ditt föremål.

 

§ 4 FÖRMEDLING

När Estimy förmedlar ett föremål till ett auktionshus eller en handlare ingår du som användare ett avtal med den aktör du valt. Olika auktionshus och handlare har egna villkor som det är viktigt att du läser igenom noga innan du ingår ett avtal. Estimy kan inte ta ansvar för föremål som har förmedlats, men är självklart behjälpliga om det uppstår frågor. Vi står hela tiden på dig som Säljares sida och är måna om att alla våra användare får en bra upplevelse av sin försäljning.

 

Auktionshus tar normalt en provision av det klubbade beloppet på ca 15% samt en fast klubbavgift om ca 40-100 kr per föremål. Utöver detta kan vissa auktionshus ta ut ytterligare avgifter, t.ex. fotoavgift, men det varierar. Normalt sett sker utbetalning ca tre veckor efter avslutad auktion. När du säljer ditt föremål direkt till en handlare, får du normalt betalt i samband med att föremålet överlämnats.

 

§ 5 DIREKTKÖP

När Estimy köper ett föremål av dig ingår du som användare ett avtal med oss på Estimy International AB. Syftet med att vi ibland erbjuder att själva köpa in ditt föremål är att vi vill kunna ge dig som Säljare fördelen att kunna få betalt direkt, slippa auktionshusets säljarprovision samt ta bort risken att ditt föremål blir osålt. Nackdelen kan vara att du inte får lika mycket betalt som du skulle kunna ha fått om du anlitade exempelvis ett auktionshus. Det är viktigt att du som Säljare förstår detta innan du tackar ja till att sälja ditt föremål för ett fast belopp till Estimy. Det finns ingen ångerrätt.

 

§ 6 INLÄMNING OCH MOTTAGNING AV FÖREMÅL

Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till auktionshus, handlare eller Estimy för försäljning. Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Estimy är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet. Säljaren skall kunna legitimera sig vid upphämtning och inlämning av föremål.

§ 6 TRANSPORT

Estimy erbjuder hjälp med transport till auktionshus och/eller handlare. Transporten kan både utföras av Estimy eller någon extern part. Oavsett vilken part som utför transporten är det Säljaren som äger och har ansvar för föremålet under transport.  Om Säljare känner ett behov av att försäkra sitt föremål, måste detta vara gjort före upphämtning.

Upphämtning sker vid port eller tomtgräns, om inget annat har överenskommits. Föremålen skall vara rengjorda och emballerade för skydd mot transportskador före upphämtning. Kunden ska vara behjälplig, Estimy kommer med en person. Är det tyngre föremål som kräver två personer som lyfter, måste kund klara av att tillsammans med Estimy-personal lasta in föremålet i bilen.

 

 

§ 7 ESTIMY AVGIFTER

Värdering: Gratis, Svar i App

Försäljning via Auktionshus: Gratis, auktionshuset tar ut en säljarprovision (ca 15% av klubbat pris)

Försäljning via Handlare: Gratis, handlare tar normalt inte ut några avgifter

Upphämtning, standard*: Gratis, vid inlämningar över 3 000 kr (Stockholm)

Gratis: Vid inlämningar över X kr (övriga Sverige)

299 kr: Vid inlämningar mindre än 3 000 kr (Stockholm)

Upphämtning: Tidsspecifikt 199 kr, enligt överenskommelse (Stockholm)

Upphämtning: Oversize 549 kr, mått överstigande 160x80x40 cm och/eller vikt över 20 kg

Returtransport: 349 kr, vid osåld vara (Stockholm)

Emballering av föremål: 49 kr, per föremål

Rengöring av föremål: 49 kr, per föremål

 

*Sker enligt tids- och upphämtningsschema per postområde

§ 8 PERSONUPPGIFTER - GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, epostadress, accepterade utropsförslag från auktionshus, bild på ägda konstverk, information om konstverket etc. Syftet med en sådan behandling är för att kunna vidarebefordra dessa uppgifter till auktionshus vi har samarbete med i syfte att hjälpa dig att sälja din konst. 

Vi har fått dina uppgifter från Estimy International ABs mobilapplikation och/eller hemsida, vilket är ett krav för att kunna ingå avtal med våra anslutna auktionshus, kravet är ej lagstadgat, om uppgifterna ej lämnas till oss är det inte möjligt att ingå avtal med ansluta auktionshus. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas tills affären är genomförd samt ytterligare 5 år i syfte att kunna tillhandahålla service i fall att kunden återkommer i ärendet. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med auktionshus, företag inom samma koncern, ansluta till mobilapplikationen samt dem aktörer Estimy International AB anser vara nödvändiga för att kunna tillhanda hålla kunden en kvalitetsgrundad upphandling vid försäljning av konst. Samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Estimy International AB, Glimmervägen 15A, 185 94 Vaxholm . Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@estimy.se eller 070-4432322. Du når vårt dataskyddsombud Henrik Mäkinen på info@estimy.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

estimy_logo@4x.png
  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon
  • Black YouTube Ikon

© 2020 by Estimy International AB., Stockholm, Sweden